Fundacja Droga Kobiet

Fundacja Droga Kobiet jest organizacją non-profit działającą na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz wpierania grup wykluczonych, w szczególności uchodźczyń i migrantek, kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet nieheteronormatywnych, kobiet starszych i emerytek.

Aktualności

Oferta

Jeśli chcesz zorganizować warsztaty WenDo – Fundacja Droga Kobiet zaprasza do kontaktu!

WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Aby trenować WenDo nie potrzeba siły ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić. W warsztatach WenDo biora udział dziewczynki od 7. roku życia oraz kobiety starsze czy z niepełnosprawnością fizyczną.