Przemoc w przestrzeni publicznej – co robić?

Nie musisz być obiektem zaczepek, niechcianego dotyku w autobusie czy wręcz napaści – możesz reagować, możesz szukać pomocy wśród postronnych ludzi.
Jola Gawęda opowiada jak to zrobić.

Napisy po rosyjsku – wkrótce.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.