Video: Przemoc w przestrzeni publicznej – jak użyć głosu?

Nie musisz być obiektem zaczepek, niechcianego dotyku w autobusie czy wręcz napaści – w swojej obronie (lub obronie innej napadniętej osoby) możesz użyć siły swojego głosu. Nie musisz znać też języka polskiego – krzycz w takim języku w jakim potrafisz. Zarówno agresor jak i postronne osoby zapewne zrozumieją sytuację.
Jola Gawęda opowiada jak to zrobić.

Napisy po rosyjsku – wkrótce.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.