Jola Gawęda certyfikowaną trenerką dramy

Od dziś mamy w zespole fundacji trenerkę pracującą metodą dramy stosowanej!
Jolanta Gawęda po zakończonym kursie w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy Stop-Klatka zapowiada, że kolejne warsztaty będą wzbogacone o techniki kart ról, fotografii czy stymulatorów.
Drama stosowana to metoda pracy w obszarach wymagających zaangażowania, włączająca empatię, pozwalająca wypracowywać przez osoby uczestniczące własne rozwiązania i stwarzająca przestrzeń do dzielenia się nimi.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.