Powstają materiały video

Cały czas dbamy o rozwój, wsparcie i podnoszenie kompetencji uczestniczek naszego projektu. Dlatego w ostatnich dniach nagrywałyśmy dla nich materiały wideo na temat przemocy w przestrzeni publicznej, dzięki którym mogą poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.