Uczestniczki projektu zaczynają prowadzić zajęcia

Startujemy z kolejnym etapem projektu. Przed nami warsztaty prowadzone przez uczestniczki letniego obozu. Już w najbliższą sobotę Oksana&Oksana poprowadzą zajęcia w Łomży. Kolejne zajęcia będą odbywać się w listopadzie i w grudniu.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.