Uwaga! Gaslighting / Внимание! Газлайтинг

Gaslighting to forma przemocy psychicznej, w której ofiara jest zmuszana przez sprawcę do kwestionowania swoich uczuć, wspomnień i ogólnej adekwatności. W rezultacie człowiek jest ciągle zdezorientowany, spada jego samoocena, nie jest w stanie się bronić. To właśnie próbuje osiągnąć manipulator – aby ofiara była słaba i wykorzystać to na swoją korzyść.

Газлайтинг — это форма психологического насилия, когда жертву заставляют сомневаться в её чувствах, воспоминаниях и адекватности в целом. В результате человек постоянно растерян, его самооценка падает, он оказывается не способен защищать себя. Этого манипулятор и добивается — сделать жертву слабой и использовать её в своих интересах.

 
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.