Uczestniczki projektu zaczynają prowadzić zajęcia

Pierwsze warsztaty prowadzone przez uczestniczki kursu już za nami. Zajęcia zgromadziły kilkanaście pań. Zawierały elementy WenDo, podstawową wiedzę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie oraz podstawy procedur, które mają chronić pokrzywdzone osoby i przeciwdziałać przemocy.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.