Nasze dziewczyny prowadzą zajęcia dla kobiet w Dębaku/Девушки проводят встречу для женщин в Дембаке

W grudniu nasze uczestniczki poprowadziły zajęcia na temat przeciwdziałania przemocy w Dębaku.

В декабре наши участники провели занятия по противодействию насилию в Дембаке.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.