O projekcie/about the project/про проект/о проекте

W projekcie „Działamy razem – sieć antyprzemocowych ekspertek – uchodźczyń” weźmie udział 10 kobiet – uchodźczyń i migrantek. Zostaną one przeszkolone z zakresu diagnozy i profilaktyki przemocy domowej. Pierwszym krokiem będzie coaching online i wzajemne poznanie się podczas spotkań regionalnych. Drugim krokiem będzie obóz szkoleniowy, podczas którego panie wezmą udział:

  • w szkoleniu z metody wendo
  • w zajęciach z arteterapii
  • w zajęciach relaksacyjnych
  • w zajęciach teoretycznych z zakresu przemocy w rodzinie

Uczestniczki stworzą też plan na swoje własne zajęcia.

Jesienią panie poprowadzą swoje własne warsztaty dla innych kobiet.

Efektem projektu będzie sieć kobiet, które się znają wzajemnie i wspierają. Każda z nich w swoim mieście czy wsi będzie mogła być pomocą dla kobiet, doświadczających przemocy. Uczestniczki projektu będą mogły angażować się w inne działania profilaktycznym i nie tylko pomagać innym kobietom, ale też mówić o problemach swoich społeczności własnym głosem.

Prowadzące zajęcia:

Jolanta Gawęda (na zdjęciu wyżej)

Olesya Malyugina

Tatyana Sus

Fot. Olena Herasym

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

10 жінок – біженок та мігранток братимуть участь у проекті «Ми діємо разом – мережа – біженок-експерток з протидії насильству ». Їх навчатимуть діагностиці та попередженню домашнього насильства. Першим кроком буде онлайн-навчання та знайомство під час регіональних зустрічей.
Другим кроком стане тренувальний збір, в якому жінки візьмуть участь:
-у навчанні методу Вендо
-на уроках арт-терапії
-на релаксаційних заняттях
-на теоретичних заняттях у сфері домашнього насильства

Учасники також створять план власної діяльності.
Восени жінки будуть проводити власні майстер-класи для інших жінок.
Результатом проекту стане мережа жінок, які знають і підтримують одна одну. Кожна з них у своєму місті чи селі зможе допомогти жінкам, які зазнають насильства. Учасниці проекту зможуть займатися іншою превентивною діяльністю та не лише допомагати іншим жінкам, а й говорити про проблеми своїх громад власним голосом.

Викладачі:

Йоланта Ґаведа (на фото вище)

Олеся Малюгіна

Тетяна Сус

Фото Олена Герасим

10 женщин – беженок и мигранток будут участвовать в проекте «Мы действуем вместе – сеть –беженец-эксперток по противодействию насилию». Их будут обучать диагностике и предупреждению домашнего насилия. Первым шагом будет онлайн обучение и знакомство во время региональных встреч. Вторым шагом станет тренировочный сбор, в котором женщины примут участие:
-в обучении методу Вендо
-на уроках арт-терапии
-на релаксационных занятиях
-на теоретических занятиях в сфере домашнего насилия
Участники также создадут план своей деятельности.
Осенью женщины будут проводить собственные мастер-классы для других женщин.

Результатом проекта станет сеть женщин, знающих и поддерживающих друг друга. Каждая из них в своем городе или селе сможет помочь женщинам, подвергающимся насилию. Участницы проекта смогут заниматься другой превентивной деятельностью и не только помогать другим женщинам, но и говорить о проблемах своих общин своим голосом.

Лекторы:

Йоланта Гавенда (на фото выше)

Олеся Малюгина

Татьяна Сус

Фото Елена Герасим

Проект финансируется программой «Активные граждане – Национальный фонд», финансируемой Исландией, Лихтенштейном и Норвегией в рамках грантов ЕЭС.